Nu läser
Xiaomi avser att investera 725 miljoner dollar för att komma närmare Huawei i Kina

Bloomberg portalen rapporterar att Xiaomi avser att investera 5 miljarder yuan i utbyggnaden av det kinesiska detaljhandelsnätet de närmaste tre åren. Största delen av pengarna kommer att öronmärkas för att öka försäljningskanaler och belöningar för partners och säljare.

Enligt analytiker kommer försäljningen av Huawei-smartphones på den internationella arenan att falla från 40 till 60% på grund av de sanktioner som ålagts den amerikanska regeringen. Huawei avser därför att fokusera på den lokala marknaden, enligt informationen som Bloombergportalen nått: Huawei planerar att förvärva 50% av den kinesiska smarttelefonmarknaden under 2019-året.

För närvarande är Xiaomi bara på 4-webbplatsen för försäljning av smartphones i Kina. En enorm investering, 725 miljoner dollar om tre år är att förbättra positionen på hemmamarknaden. Målnumret är? Ingången har ett podium, vilket innebär att man når tredje platsen.

Till toppen