Microsoft

Det mest trovärdiga företaget är Tesla, det värsta resultatet var Facebook

Företaget Toluna genomförde en intressant studie om användarnas datasäkerhet och deras förtroende för teknikföretag.